Rata kredita

Način otplate kredita na rate je kad imate unaprijed definiran fiksni iznos glavnice koji se otplaćuje (u rata ili otplatnim kvotama), dok se dospjeli iznos kamate obračunava kod svakog sljedećeg dospijeća na preostali iznos glavnice što rezultira nejednakim iznosima otplatnih obroka tijekom cijelog razdoblja otplate. Kamata može dospijevati na isti dan kada dospijeva i rata ili nezavisno od dospijeća rate, obračunava se po ugovorenoj metodi obračuna na preostali iznos glavnice klijenta u trenutku dospijeća kamate.

Izračun rate kredita

Iznos rate se određuje na način da se ukupan iznos glavnice kredita dijeli s brojem ugovorenih otplata pri čemu je kroz cijelo razdoblje otplate iznos rate jednak (npr. kod kredita od 12.000,00 kn koji se otplaćuje u 12 mjesečnih rata, iznos rate utvrđujemo dijeljenjem ta dva broja, odnosno 12.000 : 12 = 1.000 mjesečno). Kamata će se kod prvog dospijeća obračunati na iznos ukupnog dugovanja klijenta (12.000,00 kn), međutim kod sljedećeg dospijeća kamate, obračun se radi na iznos glavnice umanjen za dospjelu i naplaćenu ratu (12.000,00 kn – 1.000,00 kn =11.000,00 kn). Otplata kredita u ratama omogućava bržu otplatu.